NAŠI PARTNEŘI

Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK)

je součástí celosvětové sítě bilaterálních zahraničních hospodářských komor, aktivně podporuje hospodářskou spolupráci mezi Českou republikou a Německem a nám pomáhá navázat spojení ne prestižní odborníky z předních univerzit.

Baubioswiss

Baubioswiss je celošvýcarským sdružením, spojuje stavební profesionály a další zájemce o komplexní udržitelné budování a bydlení. Členové Baubioswiss aplikují vědecké a humanistické poznatky stavební biologie v praxi, které byly vyvinuty v oblasti stavebnictví, architektury, vědy o materiálech a stavebních technologiích.

Baubiologie.de

Vytváření esteticky příjemných obydlí, která nabízejí ochranu a integrují se do životního prostředí tím nejlepším možným způsobem, tak charakterizuje institut IBN jeho zakladatel Winfried Schneider.

Univerzitní centrum energetiky efektivních budov ČVUT v Praze

UCEEB vzniklo v roce 2012 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT v Praze a sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami. Současně je odezvou na jednu z nejvýznamnějších priorit Evropské unie - energetické úspory v budovách.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. (TZÚS Praha, s.p.), je největší zkušební a certifikační organizací v České republice v oblasti posuzování shody stavebních výrobků, mezinárodně uznávaný poskytovatel komplexních služeb v této i jiných oblastech, významný partner výrobců, dovozců, projektantů a realizátorů staveb, veřejné správy, výzkumné a vývojové sféry, člen řady národních i mezinárodních organizací, aktivní účastník procesu tvorby technických předpisů a norem.

Mikrobiologický ústav AV ČR

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. v současnosti představuje největší pracoviště v České republice, které komplexně studuje vlastnosti mikroorganizmů (bakterií, kvasinek, hub a řas) a savčích buněčných linií z hlediska základního výzkumu i z hlediska jejich praktické využitelnosti v průmyslu či medicíně.

Institut pro testování a certifikaci, a. s.

Institut pro testování a certifikaci, a. s. je česká nezávislá společnost s celosvětovou působností poskytující služby v oblastech testování, certifikace, technické inspekce, kalibrace a standardizace.

Napsali o nás

FACEBOOK
KDE O NÁS USLYŠÍTE