Kontakt

Institut zdravého bydlení byl založen v roce 2019. Již jeho název ukazuje na jeden z hlavních směrů aktivity – rozvíjení povědomí o zdravém bydlení a možném vlivu stavebních materiálů na naše zdraví. Ambice IZB je však širší – zkoumá a zpracovává nejen nejnovější poznatky a studie o vlivu škodlivin na naše zdraví, ale zabývá se i tématy udržitelnosti, ekologie, rezidenční psychologie.

Institut Zdravého Bydlení je koncipován jako think tank s vlastní výzkumnou studijní činností, semináři, konferencemi a dalšími akcemi a programy pro odbornou i širokou veřejnost. Věříme, že zdraví není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Udržitelnost a ekologie mají významný vliv na kvalitu života.

Jde o definování konkrétních a účinných opatření. Svoji činnost opíráme o tři pilíře – zapojení univerzit, odborné argumenty a komunikaci s médii.

Kontakt

Kontaktovat nás můžete na adrese: info@institutzdravehobydleni.cz