o nas

O nás

Institut Zdravého Bydlení

Byl založen v roce 2019. Již jeho název ukazuje na jeden z hlavních směrů aktivity – rozvíjení povědomí o zdravém bydlení a možném vlivu stavebních materiálů na naše zdraví. Ambice IZB je však širší – zkoumá a zpracovává nejen nejnovější poznatky a studie o vlivu škodlivin na naše zdraví, ale zabývá se i tématy udržitelnosti, ekologie, rezidenční psychologie.

Institut Zdravého Bydlení je koncipován jako think tank s vlastní výzkumnou studijní činností, semináři, konferencemi a dalšími akcemi a programy pro odbornou i širokou veřejnost. Věříme, že zdraví není pouze darem, ale také závazkem uchovat jej do budoucna. Udržitelnost a ekologie mají významný vliv na kvalitu života.

Jde o definování konkrétních a účinných opatření. Svoji činnost opíráme o tři pilíře – zapojení univerzit, odborné argumenty a komunikaci s médii.

Vize aneb kdo jsme a proč děláme to, co děláme?

Web Vás seznamuje s biologickými principy zdravého bydlení při stavbě obytných domů v kombinaci s nejmodernějšími poznatky světových odborníků.

Institut Zdravého Bydlení holistickým výhledem a vždy srozumitelným způsobem systematicky zprostředkovává všechna relevantní témata: stavebnictví, stavební materiály, vnitřní klima, energie, škodliviny, zdravé vnitřní prostředí, zdravé bydlení, ekologie stavby, normy ve stavebnictví, trendy, stavba, okna, větrání a vytápění.

Stavitelé, architekti a projektanti i laici jsou seznámeni se základním tématem současného celosvětového trendu zdravého bydlení. Život v domech respektující nejnovější poznatky renomovaných vědců je příjemným a zdravým způsobem života.

Pokud si chcete rekonstruovat nebo postavit svůj budoucí dům z hlediska biologie budov a zdravého bydlení, tento web obsahuje cenné a praktické tipy.