• Montážní pěna

  Pěna drží okno a další bludy lidového stavebnictví.

  Velkým problémem investora, ať již v případě rekonstrukce nebo novostavby bývá čerpání informací z různých neodborných pramenů, kutilských fór apod. Obecně rozšířené polopravdy se na těchto stávají diskutovanou realitou a posléze zasahují i do argumentace menších firem a stavebních e-shopů. S přibývajícími dotazy…

 • Okno

  Vznik plísní a instalace oken

  Mezi okny od různých výrobců může být větší rozdíl, než se na první pohled zdá. Kvalita se často skrývá v detailech uvnitř profilu, v navrženém konstrukčním řešení i v technologii výroby, není snadné ji poznat. Navíc se může projevit až za několik…

 • Budova a okna

  Bohužel pro nás! Okna české normy splňují!

  Pro nákup oken byl zcela záměrně zvolen rozměr o výšce 1 400 mm a šířce 1 200 mm, a to z toho důvodu, že se jedná o hraniční rozměr pro délku a správné umístění výztuh plastového profilu. A jak se během…