Plast jako stavební materiál
Dům a stavba

Plast jako materiál, barevné provedení a životnost

V současnosti se používá recyklovaný plast pod některé oboustranné fólie s dekorem imitujícím strukturu dřeva a pro určitý segment bílých oken. Plastová okna prošla od 70let bouřlivým vývojem. Nejprve, ve snaze vyrovnat se technickým parametrům a životnosti oken dřevěných, se výrobci profilů soustředili na robustnost a statiku.

Se zvyšující se hloubkou profilů byla potřeba statiky ještě důležitější, jelikož “masa” profilu je vzdálenější od výztuhy a má tendenci k větší deformaci, díky obrovským teplotním rozdílům, které musí profil absorbovat.

To vše však stále nebyla opravdová výzva, ta přišla až se snahou šetřit. Samostatnou kapitolou se pak stává obliba barevných profilů, které problém dilatace umocňují.

Po roce 2000, ale zejména po krizi v roce 2008 začala u výrobců profilů doba postřižinovského zkracování.

Životnost plastových oken

Tedy, čím méně materiálu, tím levnější výrobek. Čím levnější výrobek, tím větší obchodní úspěch.

Logicky, došlo k opuštění původního nároku na plastové profily, tedy aby vydržely stejně jako dřevěný hranol dřevěných oken. Jinými slovy, začala se zkracovat životnost plastových oken.

A jelikož je záruka na okna nastavena na 5let, cokoliv splní tento limit, je dostatečné, tedy alespoň z hlediska zákona.

A tato snaha (v principu boj o přežití) byla navíc komplikována zvyšujícími se nároky na fyzikální vlastnosti materiálu kvůli oblíbenosti barevných PVC oken.

Například ČVUT na základě provedených zkoušek potvrzuje, že “se teplota bílého a barevného plastu při slunečním svitu na jižní straně liší až o 30 C”.

Každý to vlastně známe z běžného života a mnoho z nás kupuje auta se světlými barvami právě z důvodu menšího přehřívání auta.

Podle hlavního německého autoklubu se sídlem v Mnichově – ADAC a jeho mluvčího Johanese Boobse je “ (vnitřní teplota vzduchu v bílém automobilu až o 20C nižší než v případě černé barvy) dosahuje povrchová teplota tmavých autolaků již po 30 minutách teploty 60C.“

Roztažnost například barevného povrchu antracit je oproti bílému oknu až 2,5x větší. Tedy stejný profil v provedení bílá se na 1 m “prohne” o 2 mm, tmavé hnědé a šedé barvy až o 5,8mm, vysvětluje Jiří Scheidel certifikovaný odborník na fyzikální vlastnosti oken.

Od začátku 3. tisíciletí se začalo laborovat s recyklátem v oknech. O problému jsme psali zde (V USA nikdy nepovolili použití olova a kadmia jako stabilizátorů pro výrobu plastových oken). Názory na použití recyklátu se růz

Například ČKLOP doporučuje použití starých recyklovaných profilů v nových oknech z ekologických důvodů. Zajímavé je, že mezi její členy patří prakticky výhradně dodavatelé materiálu, ne výrobci oken.

Například český výrobce VEKRA z tohoto uskupení vystoupila právě kvůli neshodám o přístupu k recyklovaným materiálům. VEKRA naopak tvrdí, že recyklovaná okna mají menší životnost, a navíc mohou být zdraví škodlivé.

Barevné provedení

Ještě před rokem 2005 nebylo možné v doporučení výrobců profilů najít možnost dodatečného kašírování (nalepení barevné folie na bílý plastový profil) na výrobky s tenčí stěnou a recyklátem. Po roce 2008 toto omezení z vnitřních směrnic výrobců profilů zmizelo. A tam kde nezmizelo není dodržováno výrobci oken.

Principiálně, jsou barevná plastová okna rozlišitelná vizuálně na:

  • oboustranně bílé,
  • interiér bílý, exteriér barevná nalepená fólie na bílém plastu,
  • interiér bílý, exteriér barevná tepelně nalepená fólie na probarveném plastu,
  • oboustranně barevná nalepená fólie na bílém plastu,
  • oboustranně barevná nalepená fólie na probarveném plastu,
  • interiér bílý, exteriér barevná koextruze (probarveno ve hmotě).

Koextruze znamená, že hmota je probarvena do hloubky asi 2 mm a vyznačuje se výrazně větší tvrdostí a odolností proti otěru než základní bílá hmota, docílí se toho tak, že při vtlačování zahřátého granulátu do formy (extruzi) je použito dvou druhů materiálů, jež se molekulárně spojí a tvoří neoddělitelný celek.

Podle IFT Rosenheim (německé zkušebny oken) bylo do roku 2010 téměř 70 % zkoušek barevných oken provedeno na profilech bez obsahu recyklátu, navíc jejich váha je o 23 % nižší. profilu na běžný metr v průměru dosahovala 8,2kg.

V roce 2019 bylo naopak 60 % testovaných barevných oken vyrobených s příměsí starých oken, jejich hmotnost však klesla na 6,3kg na běžný metr.

Podle průzkumu provedeného mezi českými výrobci je dnes více než 50 % plastových oken vyrobeno v barevném provedení. To znamená, že na trh se tak valí obrovské množství oken a většina z nich je vyrobena z recyklátu a se slabší silou externích stěn profilů, tedy v materiálech, které budou dilatovat více než materiály kvalitnější.

Zjistili jsme pro Vás

Institut zdravého bydlení (IZB)  poptal 10 identických poptávek u deseti českých výrobců výplní otvorů. 9 z nich dodalo nabídku na barevné provedení v recyklovaném (ekologickém) provedení a se sílou stěny B. Navíc všech 9 uvedlo, že 5.letá záruka platí.

V článku, Co Vám garantuje záruka jsme vysvětlili, že životnost plastových oken se za posledních 15let snížila. S barevným provedením bude tento problém ještě gradovat. Tedy, můžeme odborně odhadovat, že za dalších 10let dojde k dalšímu poklesu životnosti tentokrát barevných plastových oken.

Na co si tedy dát pozor při zvažování barevných plastových oken pro Váš dům

  • nejen dle rozměrů, ale i dle povahy stavby, světové orientace, předpokládaného osvitu a volbě barevného provedení
  • robustnost výztuhy, její důležitost roste se sytostí barevného provedení
  • záruka za projekt, výrobek, montáž na konkrétní místo stavby a jeho povahu