Trendy
Dům a stavba

Velmi nebezpeční spolubydlící a nebezpečné škodliviny

Paradoxně na nás a naše děti čekají významná nebezpečí tam, kde bychom je nehledali, v útulném prostředí našich domácností, tam kde nečekáme žádné komplikace. Institut Zdravého Bydlení dlouhodobě sleduje a monitoruje vývoj v této oblasti.

Zdravý životní styl

Každý, kdo se začne zabývat zdravým životem, rychle zjistí, jak rozsáhlé je toto téma. Počet možných toxických nebo alespoň znečišťujících látek ve stavebních materiálech je velmi vysoký. Některé nebezpečné látky, jako je azbest nebo lindan, jsou pravděpodobně známé všem.

Ale kromě těchto klasických živých jedů, které jsou v dnešních stavebních materiálech zakázány, ale stále se objevují ve starých budovách a dokonce recyklátech, musí lidský organismus také řešit velké množství dalších nástrah vyplívajících z rozšířeného spektra znečišťujících látek.

Obtížné dýchání, bolest hlavy, podráždění sliznic, očí nebo pokožky – seznam možných příznaků, které mohou vznikají v důsledku výskytu znečišťujících látek v domácnosti, je dlouhý a málokdy jasně přiřazen příčině.

Pokud se však komplikace vždy objeví ve vašich vlastních čtyřech stěnách a zlepší se, jakmile opustíte byt, je pravděpodobnost, že zdroj je komponentě skrytý, poměrně vysoká.

Stálá expozice může vést k trvalému poškození zdraví. Mnoho znečišťujících látek může vyvolat alergie, jiné napadají imunitní systém a mohou být dokonce škodlivé pro plod, jiné jsou dokonce považovány za karcinogenní.

Pokud již máte podezření, můžete nechat také vzorek materiálu nebo domácího prachu v laboratoři speciálně testovat na konkrétní znečišťující látku. Ale jaké znečišťující látky by to mohly být?

Rozpouštědla a formaldehyd

Zkratka VOC je zkratka pro Volatile Organic Compounds v češtině: těkavé organické sloučeniny a týká se například rozpouštědel, které jsou součástí lepidel, barev, laků, podlahových krytin nebo nábytku. Bolesti hlavy, nevolnost, malátnost, a dokonce i poruchy spánku jsou typické příznaky, které se mohou objevit nejzávažněji v prvních několika dnech po například čerstvém tapetování.

VOC lze zpravidla rozpoznat podle jejich vůně. Škodlivé látky mohou být relativně rychle vyvětrány, ale vyskytují se znovu a znovu, pokud není eliminován zdroj. Směs různých VOC ve vzduchu je obzvláště nebezpečná. VOC také zahrnují přírodní terpeny, jako jsou ty, které se nacházejí v éterických olejích.

Obzvláště známý je jedovatý formaldehyd, který se primárně do našich domovů dostává třeba lepidlem v dřevotřískové desce nebo některými lisovanými korkovými deskami, v těsnicích materiálech, izolačních materiálech z minerálních vláken nebo v hotových parketách a podlahových krytinách. Formaldehyd je karcinogenní a IZB se tématu věnuje zde.

Pesticidy a změkčovadla

Kromě těkavých látek existují také netěkavé organické sloučeniny, tzv. SVOC, které ovlivňují zdravé životní prostředí budov. Zahrnují pesticidy, jako jsou prostředky na ochranu dřeva PCP a lindan, retardéry(zpomalovače) hoření nebo změkčovadla. Uvolňovány jsou po velmi dlouhou dobu a mohou způsobit vážné poškození zdraví.

Změkčovadlo DEHP je vědeckými kruhy považováno za karcinogenní. Výrobci byli schopni vyvinout alternativy plastifikátorů bez DEHP relativně úspěšně, například na bázi kyseliny citronové nebo ricinového oleje. Výzkumy prokázali, že PCP na ochranu dřeva je karcinogenní.

SVOC lze skrýt v mnoha komponentách. Plastifikátory lze nalézt v PVC podlahách nebo jako součásti nátěrových hmot, laků, lepidel nebo v těsnění dveří. Pesticidy a zpomalovače hoření lze nalézt v tepelné izolaci. Střešní nosníky z minulých let jsou zpravidla kontaminovány lindanem nebo PCP.

V minulosti se hojně užívalo parketové lepidlo obsahující dehet a vyznačuje se velmi tmavou, téměř černou barvou. Takzvané polyaromatické uhlovodíky (PAH) jsou toxické a Institut Zdravého Bydlení se jim bude věnovat v následujících článcích.

Nebezpečná vlákna

Lidský organismus mohou kromě plynů poškozovat i vlákna. Střešní a fasádní panely z azbestových vláken se vyráběly ještě v devadesátých letech. Azbest byl součástí elektrospotřebičů, pečetí, lepidel, tmelů na dlaždice nebo ve větracích šachet. Dnes je azbest klasifikován jako karcinogen, více zde.

Problematická vlákna zahrnují také desky z umělých minerálních vláken, které byly instalovány jako hluková a tepelná izolace, dnes klasifikovány jako karcinogenní a byly instalovány ještě v období po roce 2000.

Škodlivá plíseň

Zdravotní riziko plísní je dlouhodobě podceňováno. Trvalé vystavení lidského organismu spórám plísní může napadnout imunitní systém obyvatel tak, že trpí chronickými onemocněními dýchacích cest, jako je astma. Mohou také vyvolat alergie nebo zánětlivá onemocnění orgánů.

Příčinou tvorby plísní je špatná tepelná izolace a poškození střechy, fasády nebo chybně provedená montáž oken a dveří, tito přímo podporují tvorbu plísní srkrze vlhkost. Teplý vzduch v místnosti narazí na chladnější vnitřní povrch vnější stěny, ochlazuje se, voda kondenzuje a stěna je vlhká.

Proto by měla být nejen nadměrná vlhkost pravidelně větrána, a všechny místnosti by měly být rovnoměrně vytápěny. Institut Zdravého Bydlení se tématu věnuje zde.

Další znečišťující látky: těžké kovy, radon a „fogging“

Také těžké kovy patří mezi znečišťující látky, které se mohou vyskytnout v našich domovech a domáctnostích. Riziko existuje především u starších nemovitostí, případně chat a je aktuální nejen z důvodu častých rekonstrukcí.

Těžké kovy se v tomto případě vyskytují v barevných pigmentech nebo konzervacích dřeva, ve falešných podlahových výplních nebo podlahových krytinách. Při renovaci starých budov je nutná opatrnost, těžké kovy mohou vést k otravě organismu.

Radon je chemický, radioaktivní prvek, který v některých oblastech může proniknout do suterénu domu v plynné formě a hromadí se zde do nezdravých koncentrací.

„Fogging“ česky mlha je poměrně mladý a dosud zcela nevysvětlitelný jev, kdy stěny zčernají, zejména na začátku topné sezóny a po rekonstrukcích.

Nejedná se o plísně, nýbrž s největší pravděpodobností odplyňování stavebních materiálů, které obsahují rozpouštědla a změkčovadla, která vytvoří na povrchu film a tím váží jemné částice prachu. Institut Zdravého Bydlení se podílí na výzkumu s renomovanými odborníky z předních univerzit a institucí.

Prach

Přemýšlíme o prachu: na polici, pod postelí a na parapetu. Sotva je setřen, už je tam znovu. Ale odkud pochází šedá chmýří? Ovlivňuje prach zdraví?

Žádný prach není stejný, protože prach je směsí různých látek. Mohou být organické povahy (například květinový pyl nebo epitel lidské pokožky) nebo anorganické povahy, jako jsou znečišťující látky z koberců nebo lakovaného nábytku.

To, z čeho se prach skládá, do značné míry závisí na designu a využití místností v domě, ale také na prostředí kolem budovy. Ve venkovské oblasti proto existuje jiná úroveň znečištění prachem než v průmyslové oblasti na hlavní dopravní tepně. Přítomnost spolubydlících, jako jsou psi, ptáci a kočky, má také vliv na složení prachu.

Pokud prach obsahuje organický materiál, jako jsou drobky, rostlinné částice nebo kožní epitel, roztoči a další mini organismy, jako jsou bakterie a plísně, se cítí dobře. Prakticky se uvnitř prostoru vytvoří dobrý malý biotop, ve kterém se tito nežádoucí spolubydlící budou dobře a šťastně množit.

Co se týče zdraví, tak veselé to nebude, a proto se Institut Zdravého Bydlení bude věnovat problematice obsáhleji ve speciální rubrice Zdravé bydlení, respektive Ekologie stavby.