Window factory
Dům a stavba

Okenní rám a křídlo – Profil a tepelněizolační vlastnosti

Někdy je mylně uváděno, že počet komor v profilu je stěžejní pro vyplnění funkce konkrétní otvorové výplně. Především v případě moderních prvků velkých rozměrů jako jsou balkonové, terasové a vchodové dveře je zásadní velikost a tloušťka nosné výztuhy.

Co jsou tepelněizolační vlastnosti?

Tepelněizolační vlastnosti = hodnota součinitele prostupu tepla rámu včetně jeho vyztužení. Celek vytvořený z okenního a křídelního rámu dohromady nazýváme rámem.

Součinitel prostupu tepla rámem se udává se ve W/(m²∙K) a označuje Uf. Možnost určení součinitele prostupu tepla je jeho výpočet dle ČSN EN ISO 10077-2 nebo jej lze určit zkouškou.

Plastová okna otvorové výplně musejí plnit souhrn požadovaných funkcí, do nich nepatří pouze stavebně-fyzikální vlastnosti, ale i statická únosnost.

Někdy je mylně uváděno, že počet komor v profilu je stěžejní pro vyplnění funkce konkrétní otvorové výplně.

Především v případě moderních prvků velkých rozměrů jako jsou balkonové, terasové a vchodové dveře je zásadní velikost a tloušťka nosné výztuhy.

Při výrobě se toho dosahuje zvětšením jedné komory, tak aby v profilu byl k dispozici dostatečný prostor.

To vede k tomu, že pro výrobu velkých otvorových výplní se používá profil s menším počtem komor, do kterého lze takovou masivní výztuhu umístit.

Požadovaná funkčnost je kompenzována zhoršením součinitele prostupu tepla rámem Uf [W/(m²∙K)].

Je nutné dodat, že použitý profil musí mít celkovou hloubku minimálně stejnou nebo větší, jako mají ostatní vícekomorové výrobky toho, kterého systému.

Okna a balkonové dveře („francouzská okna“)

Smluvní parametry výplní otvorů
  • šířka profilu (stavební hloubku) v mm (minimální rozměr je 70 mm, lépe 74 mm) – viz kóta A na obrázku 1,
  • tloušťka vnějších pohledových stěn profilu dle ČSN EN 12608 čl. 5.3.2. v mm (pro tř. A min. 2,8 mm, lépe 3,0 mm) – viz kóta B na obrázku 1,
  • počet komor v rámu i v křídle (minimálně by jich mělo být 5, ačkoli toto není nijak stanoveno),
  • druh, velikost, tloušťka profilu a materiál výztuhy (obvykle ocelové) v rámu a v křídle okna (pro dveře a okna o větších rozměrech je potřeba použít větší tloušťky výztuh) – viz obrázek 2,
  • hloubka zapuštění horní hrany distančního rámečku skla pod hranu křídla (minimálně by měl být zapuštěn 15 mm) – viz kótu C na obrázku 2.

Mrkněte na náš velký test oken