Plastové otvorové výplně
Dům a stavba

Plastové otvorové výplně – Výroba

Produkce, materiálový výběr a přesnost výroby jsou stěžejním milníkem pro budoucí výrobek, který je dodáván na vaši stavbu. Otvorové výplně jsou výrobky s významným vlivem na životní prostředí vaší stavby, které mírou větší, než malou ovlivňují zdraví vás a vašich blízkých.

Ačkoli stále ještě existuje mnoho výrobců platových oken, kteří v menším množství vyrábějí okna ve větších či menších garážích, řekneme si, co by správná průmyslová výroba měla obnášet.

Plastové okenní profily

Plastové okenní profily jsou dodávány v metráži, kdy se řezáním upraví na požadovanou délku, vyztuží se vnitřními výztuhami a poté jsou svařeny do finálního tvaru.

Právě proto, že se jedná o výrobek produkovaný z polotovarů a příslušných doplňků (což ovlivňuje nejen cenu, ale i finální vlastnosti) je potřeba, aby se výrobce a kupující dohodli, jak a z čeho budou okna vyrobena.

Trvejte vždy na uvedení výrobce, označení a názvu profilu.

IZB doporučuje svým klientům dohodnuté provedení výrobku doložit technickým výkresem (příčný řez rámem a křídlem okna nebo dveří nejlépe v měřítku 1:1 s podrobnými kótami a popisem) a tento výkres použít jako přílohu ke smlouvě.

Ve výkresu by navíc měla být označeny i rozměry výztuhy (vč. tloušťky a materiálu vyztužovacího profilu) její poloha, uložení a tak, aby bylo možné zkontrolovat, zda například nedošlo k otočení výztuhy o 180°.

V případě otočení výztuhy oproti technickému předpisu výrobce profilů může snadno dojít k tomu, že okno nevykazuje dostatečnou tuhost nebo že hlavy kotvicích šroubů při kotvení skrze rám nejsou správně fixovány v rámu a neplní dostatečně statickou funkci.

Příklad výkresu (bez okótování) je znázorněn na obrázku

Výkres včetně způsobu osazení do ostění najdete v připravovaném příspěvku Otvorové výplně ze dřeva.

Pamatujte, že součástí výkresu by mělo být i naznačení, kde bude usazeno oplechování parapetu a jak bude umístěn parapet vnitřní. Na obrázku 2 je znázorněno možné umístění parapetu v návaznosti na připojovací spáru okna.

Okenní parapet a tvorba plísní

Vždy by mělo být jasné, jak bude řešen detail parapetu, jelikož volba jeho umístění je z hlediska tvorby plísní nejnáročnější.

Významnou chybou je podceňování tepelné izolace v oblasti pod venkovním parapetem, což má za následek promrzání parapetního zdiva a opět značné riziko výskytu plísní zdi pod vnitřním parapetem, pokud není přímo pod oknem umístěn zdroj tepla.

Pokud je použito středové těsnění, bývá kotvení přes rám problematické, a proto je vhodné do výkresu naznačit, jak bude provedeno kotvení, resp. v kterém místě okenního rámu.

Zdroj: Moderní okna, Petryl, Šubrt