Okno
Dům a stavba

Vznik plísní a instalace oken

Mezi okny od různých výrobců může být větší rozdíl, než se na první pohled zdá. Kvalita se často skrývá v detailech uvnitř profilu, v navrženém konstrukčním řešení i v technologii výroby, není snadné ji poznat. Navíc se může projevit až za několik let a ohrozit naše zdraví.Vaše nová okna by vám měla pomoci ušetřit energii a nyní způsobují plísně? To samozřejmě nemusí být pravda. Protože nová okna nevedou automaticky k plísním, musíte věnovat pozornost několika věcem.

Chybná instalace okna

Při instalaci nebo výměně oken mohou mít chyby dalekosáhlé následky: tepelné mosty, netěsnosti a v nejhorším případě dokonce i strukturální poškození, mohou narušit funkci oken a mít negativní dopad na kvalitu života a strukturu budovy.Původní záměr ušetřit energii a snížit náklady na vytápění pak často selhává, navíc je ohrožena naše investice, zdraví, ale i zdravé životní prostředí uvnitř budovy. „Neprofesionální montáž oken vede i k narušení zdravého životního prostředí obytných prostorů a vzniku plísní, které jsou karcinogenní a patologické pro lidský plod“ vysvětluje Dr. Gerhard Führer ředitel Institutu Peridomus z německé Mohuče a dodává „existuje mnoho studií dokonce od Německé spolkové agentury pro životní prostředí, plíseň vyvolává zdravotní problémy na různých úrovních, objevují alergické nebo astmatické reakce, zvyšuje se náchylnost k infekci.“

Profesor Gunnar Grün a jeho kolegové z německého Institutu Frauenhofer IBP dokázali, že pravděpodobnost vzniku astmatu je o 40 procent vyšší, pokud lidé žijí v bytě postiženém plísní.

Pokud jde o počet Evropanů, kteří žijí ve vlhkých domech, ve srovnání s populací v ne vlhkých domech trpí astmatem přibližně 2,2 milionu lidí právě proto, že žijí ve stresujícím prostředí.

Vliv montáže

Montáž má zásadní vliv na funkčnost a vlastnosti. Okna musí být správně ukotvena a rozhodující je ošetření připojovací spáry.

Špatně namontované okno je vlastně zničené okno. Při montáži jde o víc než o správné upevnění okna, jde především o ošetření připojovací spáry. Ta musí dlouhodobě zajistit tepelnou izolaci i nulovou zatékavost.

Okna srovnávejte podle prostupu tepla celým oknem (Uw). Lepší vlastnosti poskytuje izolační trojsklo a profil se středovým těsněním. Pokud stavíte pasivní dům, musí okna splňovat přesně dané požadavky.

První věc, kterou musíte udělat, je prozkoumat všechny možné příčiny trvalé vlhkosti v oblasti oken:

  • okno nebo okenní rám vlhne z jiného místa (např. vlhká stěna) a vždy zůstává vlhký
  • okno netěsní a vlhkost proniká zvenčí a usazuje se na rámu okna
  • existuje tepelný most, který vede ke kondenzaci při nízkých venkovních teplotách
  • okna nejsou správně nainstalována
  • těsnění nefungují správně nebo jsou porušena
  • možná příliš vysoká vlhkost a nedostatečná ventilace

TIP : Chtějte vědět kdo a kde okna vyrobil. V případě budoucího servisu je to značná výhoda.

„Největší vliv na vlastnosti oken má stavební hloubka profilu a zasklení. Více tepla v interiéru udrží okna s větší stavební hloubkou, se středovým systémem těsnění, osazená izolačním 3sklem. Útlum hluku řeší protihlukové zasklení, protože běžné 3sklo netlumí o moc lépe než 2sklo, to lidé často nevědí. Speciální zasklení ale vyžadují i domy v pasivním standardu. Každý potřebuje něco jiného, proto je výběr oken vhodné probrat s odborníky“ exkluzivně pro Institut Zdravého Bydlení Jiří Scheidel certifikovaný odborník na fyzikální vlastnosti oken

TIP : Až 10 000 litrů vody je využito při výstavbě rodinného domu. Pokud nejsou dodrženy doby sušení, může dojít k zamoření plísněmi.

Použití nesprávných podpůrných klínů – bloků

Pokud jsou opěrné klíny – bloky umístěny nesprávně nebo nejsou dostatečně nosné, může se okno deformovat, a dokonce může být porušeno těsnění. Materiál podpěrného klínu musí být vyroben z co nejméně tepelně vodivého materiálu. Pokud instalujeme v úrovni izolace, měly by být použity úhlové opěrné klíny. Důležité je i umístění, pro optimální přenos zatížení jsou bloky umístěny v rohových oblastech nebo pod středními sloupky.

Nedostatečné vycentrování a uložení okna před samotnou fixací okenního rámu, má za následek nedokonalé těsnění křídla v rámu a zatékání. Když se okno osadí správně, jeho okenní křídlo se v pootevřené poloze samovolně neotvírá ani nezavírá.

TIP : Dřevěné klíny nejsou vhodné jako opěrné bloky a musí být po instalaci a ukotvení okna ve výklenku znovu odstraněny.

Špatně izolované ukotvení oken v ostění

Správné ukotvení okna s bočním kotvením do ostění zajišťuje stabilní držení oken v otvoru. Tato oblast musí být pečlivě utěsněna a izolována, aby se zabránilo průvanu, vlhkosti a tepelným ztrátám.

Ve starých budovách při rekonstrukcích a výměně výplní otvorů je nasnadě použití vysoce izolačních instalačních systémů, ve kterých jsou integrovány všechny spojovací body okna.

Jak vyplívá ze studie rakouské univerzity v Kremži v případě novostaveb je neprofesionální montáž výplní otvorů vysoce riziková pro vznik plísní. (2014, Donau-Universität Krems, Risikoanalyse für Schimmel in Neubauten)

Nesprávná poloha okna v otvoru okna

Poloha okna ve výklenku je rozhodující pro bezproblémovou izolaci obvodového pláště budovy. Pokud jsou okna během výměny instalována uprostřed, je spojení s vnější izolací narušeno nebo zcela chybí, vzniknuvší tepelný most způsobí energetické ztráty.

V kombinaci s renovací fasády by měla být okna instalována před vnějším okrajem ostění nebo s ním vyrovnána. Izolační vrstva pak zakrývá spojení okenního rámu se zdivem.

Vadné těsnění montážní spáry

„Jednou věcí je upevnění okna do ostění a druhou pak správné ošetření připojovací spáry, které musí odpovídat technické normě“ sděluje Ing. Milena Tomčíková, produktová manažerka předního českého výrobce oken, kterou IZB oslovilo.

Pokud je spára mezi oknem a zdivem vyplněna konstrukční pěnou, tak jak je zvykem u neprofesionální montáže, vytvoří se tepelný most, protože stavební pěna nemá izolační účinek ani elasticitu potřebnou pro 100% těsnost.

Spoj je profesionálně utěsněn z vnějšku kompletně vyplněným kompribandem, například zevnitř lze použít těsnicí fólie.

TIP : Čistá práce je také důležitá. Zbytky omítky v úrovni instalace prostupují izolační úrovní jako tepelný most.

Parapet není tepelně oddělen

V případě neprofesionální montáže se ve železnou pravidelností vyskytuje závažné pochybení, kdy parapet okna a spodní okenní rám nejsou od sebe tepelně odděleny, a právě zde vzniká tepelný most. Oddělení se provádí pomocí speciálních spojovacích prvků.

Okenní parapet pak může být nainstalován a utěsněn a izolován směrem k prvku a ke stavebním spojům.

Při instalaci okenního parapetu je třeba vzít v úvahu také následující aspekty: Řízená drenáž dešťové vody, spojení odolná proti dešti do zdiva a rámu, plánování dilatačních spár tak, aby se zabránilo přenosu napětí v omítce, což by vedlo k praskání.

TIP : Zvláštní pozornost věnujte kontrole oblasti pod deskou okna, které je často opomíjena kvůli nízké výšce.

Záleží na montáži!

Kromě kvality a tepelné izolace samotného okna určuje především profesionálně provedená instalace směr a zajišťuje, aby výrobek mohl plnit své úkoly. Kromě funkčnosti je pro okna nejdůležitější těsnost a tepelná izolace.

Profesionální montáž oken začíná plánováním a specifikací detailů montáže – to platí zejména při výměně oken ve starých budovách, protože tam často musí být nalezena speciální řešení.

Při výběru specializované společnosti pro instalaci oken je třeba dbát na to, aby bylo okno instalováno v souladu s normami a aby bylo možné implementovat základní pokyny pro instalaci okna do skutečného provedení.

Více se dočtete v rubrice Dům a stavba