Pevnost rámů
Dům a stavba

Pevnost rámů a křídel – Plastové okna a dveře

Je nutné věnovat zvýšenou pozornost zajištění tuhosti a pevnosti rámů. A to jednak kvalitním vyztužením, použitím speciálně navržených a vyrobených profilů a také správným svařováním spojů.

Výztuhy plastových profilů a pevnost rámů

Pevnost ramu kridel 1

Nejvíce rozšířené jsou ocelové výztuhy. U nich je potřeba určit nejen tloušťku ocelového profilu, ale i tvar, polohu a orientaci. Výztuhou bývá uzavřený profil nebo může mít otevřený profil tvaru písmene „C“, polozavřený profil (polozavřené „C“).

Dle druhu zatížení (závisí na velikosti otvorové výplně) bývá tloušťka ocelové výztuhy: 1,5 mm; 1,75 mm; 2,00 mm; 2,50 mm.

Výrobce plastových profilů určuje technickým předpisem tvar a polohu výztuhy dle druhu profilu a jeho rozměrů.

Pro stanovení typu výztuhy je důležitý tvar a velikost stran vyrobeného prvku a z toho vyplývající moment setrvačnosti plastového profilu vzhledem k jeho centrálním osám.

Postupovat podle výrobního předpisu je v tomto případě zásadní.

Orientace a typ použité výztuhy jsou podstatné také pro výběr kotvení.

Tvar výztuhy nelze stanovit jediným paušálním odkazem nebo jakoukoli improvizací. V případě pochybností je dobře si technický předpis výrobce vyžádat a provést kontrolu.

Neméně důležitá je také kvalita svaření profilů okenních rámů a křídel v rozích.

Zvýšením teploty svařování se může sledovat zvýšení produkce otvorových výplní, ovšem vede to ke křehkému svaru, který může později prasknout, proto je nutné dodržovat při výrobě konkrétní předepsanou.

Kompozitní materiály a speciální konstrukce plastového profilu

Ne všichni výrobci plastových profilů se věnují inovacím, ti, kteří to činí vydávají nemalé prostředky do výzkumu a vývoje v oblasti plastových výrobků.

Poměrně nedávno vyvinut nový materiál koncipovaný jako kompozitum modifikovaných skleněných vláken a plastu.

Konkrétně se jedná o hmotu vyrobenou ze dvou či více materiálů odlišných chemických i mechanických vlastností, které však v celku dávají výrazně lepší kvalitativní parametry než samostatné komponenty, v našem případě se jedná o skleněná vlákna a plast.

Poměrně novou technologií, která se postupně začíná uplatňovat je vlepování skel.

Přečtěte si více o plastových oknech na IZB…